Ważne zmiany w Ustawie o pomocy społecznej

W dniu 18 marca 2011 r. Sejm przyjął nowelizację Ustawy o pomocy społecznej. Nowelizacja została opublikowana w Dz. U. nr 81 poz. 440.  Nowe przepisy wchodzą w życie 14 dni po ogłoszeniu, czyli z dniem 3 maja b.r. więcej »

Drugie mieszkanie treningowe w Warszawie

W dniu 20 kwietnia nastąpiło uroczyste otwarcie drugiego mieszkania treningowego. Mieści się ono w starej kamienicy przy Lwowskiej, na ostatnim, czwartym piętrze, i przeznaczone jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. więcej »

Konferencja „Jeśli nie DPS, to co?” (wideo)

W dniu 11 marca 2011 w Warszawie z inicjatywy Komisji Dialogu Społecznego ds. mieszkań chronionych odbyła się konferencja „Jeśli nie DPS, to co?”. Gospodarzem konferencji było miasto Warszawa, a organizatorem Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Wystąpienie inauguracyjne wygłosił Włodzimierz Paszyński, zastępca Prezydenta Warszawy.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na czele z Jarosławem Dudą, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych, oraz Krystyną Wyrwicką, dyrektor Departamentu Integracji Społecznej. więcej »

Dlaczego nie DPS – wystąpienie w Łodzi

W dniu 4 marca 2011 r. w Łodzi odbyła się konferencja „Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Czy jesteśmy na dobrej drodze?”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, Fundację Droga Domu i władze Uniwersytetu Łódzkiego, przy współpracy z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych. więcej »

Nowe lokalizacje na Kłobuckiej (Ursynów)

W nowobudowanych blokach na Kłobuckiej planowane jest utworzenie dwóch mieszkań chronionych. więcej »

Nowa lokalizacja na Powązkowskiej (Żoliborz)

Trwają przygotowania do utworzenia pierwszego mieszkania treningowego dla pięciu osób niepełnosprawnych ruchowo. więcej »

Pisma do Burmistrzów

Do Burmistrza Dzielnicy Żoliborz i Burmistrza Dzielnicy Ursynów skierowane zostały pisma w sprawie zaprojektowania mieszkań chronionych w nowych inwestycjach. więcej »

Raport diagnostyczny

W grudniu 2010 ukazał się dwuczęściowy raport diagnostyczny dotyczący sytuacji mieszkaniowej i codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w Warszawie. Raport dotyczy osób w wieku 25-50 lat. więcej »

Propozycja zmian ustaw

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 21 lipca 2010 r. przedstawiciele naszej Komisji Dialogu w nawiązaniu do planowanej nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej przekazali posłom własne propozycje zmian w zapisach dwóch ustaw: Ustawy o pomocy społecznej oraz Ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. więcej »

Zestawienie zapotrzebowania na mieszkania chronione w Warszawie

W dniu 12 lipca 2010 r. na ręce Dyrektora Biura Polityki Społecznej, Bogdana Jaskołda, Komisja przekazała zbiorcze zestawienie zapotrzebowania na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych, zgłoszonego przez organizacje pozarządowe. więcej »